สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
โพสต์วันที่ : 6 ตุลาคม 2561 :
มหกรรม CSR สร้างสุข
      บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน "มหกรรม CSR สร้างสุข" และได้รับมอบเกียรติบัตรในการสนับสนุนจัดงาน จากท่านสราญภัทร อนุมัติราชกิจ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 ณ สัทธา อุทยานไทย อำเภอบางแพ จังหวัด ราชบุรี