Register Log in
Posted Date : 6 October 2018 :
พิธีมอบเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ประจำปี
     คุณสมพร ผ่องศิริ ผู้จัดการส่วนการจัดการทั่วไป เป็นผู้แทน บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2561 ระดับประเทศ 11ปี ติดต่อกัน ระดับแพลทินัม โดยมี นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานเป็นผู้มอบเกียรติบัตรในครั้งนี้