สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
โพสต์วันที่ : 6 ตุลาคม 2561 :
สวทช.ศึกษาดูงาน
     คณะนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกระบวนการผลิตสมุนไพร ณ ศูนย์วิจัยBLC และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ร้านไททรรศน์ ในวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561