สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
ทำไม...หลังออกกำลังกายแล้วจึงรู้สึกปวดกล้ามเนื้อ
อาการปวดระบมกล้ามเนื้อตามตัวภายหลังจากออกกำลังกายแล้ว 8-24 ชั่วโมง เป็นอาการปวดกล้ามเนื้อจาก Delayed onset muscle soreness (DOMS) โดยจะมี อาการปวดมาก 1-2 วันต่อมา สาเหตุของการระบมกล้ามเนื้อภายหลังจากการออกกำลังกายนั้น ยังไม่เป็นที่เข้าใจเด่นชัด การป้องกันอาการปวดกล้ามเนื้อ ป้องกันได้โดยการอบอุ่นร่างกาย ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ และคลายอุ่นที่เหมาะสม หรือเพิ่มการไหลเวียนโลหิตโดยการแช่น้ำร้อนสลับน้ำเย็นทั้งนี้ไม่ควรหักโหมในการออกกำลังกาย ควรออกกำลังกายโดยค่อยๆ เพิ่มความหนักและระยะเวลาของการออกกำลังกาย สมุนไพรที่ช่วยลดอาการปวดบวม..อักเสบ ไพลเป็นสมุนไพรที่เราใช้กันมาแต่โบราณในแง่ของยาแก้เคล็ดขัดยอก ปวดบวม เหง้าไพลมีน้ำมันหอมระเหยที่มีฤทธิ์ลดการอักเสบ (anti-inflammatory) และมีคุณสมบัติบรรเทาอาการปวดด้วย ในปัจจุบันได้มีไพลในรูปแบบครีมที่สะดวกต่อการใช้ โดยมีความเข้มข้นของน้ำมันไพล 14 % ใช้ทานวดบริเวณที่มีอาการวันละ 2-3 ครั้ง เพื่อบรรเทาอาการปวด เคล็ดและการอักเสบของกล้ามเนื้อ โดยไพลในรูปแบบครีมนี้ยังได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการแห่งชาติด้านยาให้บรรจุ อยู่ในบัญชียาจากสมุนไพรอีกด้วย