สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
ข่าว BLC
เพื่อความยั่งยืนอย่างมั่นคง บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ให้ความสำคัญกับกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมทางด้านธุรกิจและกิจกรรมเพื่อสังคม โดยสามารถติดตามข่าวสารของบริษัทได้จาก ข่าวสาร BLC
14 มกราคม:
     ในวันพฤหัสที่ 19 ธันวาคม 2562 พล.ต.ผศ.นพ.ดุสิต จันทยานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/ที่ปรึกษากองตรวจโรคผู้ป่วยนอก ได้นำคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่และแพทย์ประจำบ้าน หน่วยอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เข้าเยี่ยมชมส่วนการผลิต และส่วนห้องปฏิบัติการ บริษัท บางกอกแล็...