สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
ข่าว BLC
เพื่อความยั่งยืนอย่างมั่นคง บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ให้ความสำคัญกับกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมทางด้านธุรกิจและกิจกรรมเพื่อสังคม โดยสามารถติดตามข่าวสารของบริษัทได้จาก ข่าวสาร BLC
24 มกราคม:
     ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้บวงสรวงศาลพระพรหม และไหว้เจ้าที่ เนื่องในเทศกาลตรุษจีนประจำปี2563 ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บริษัทฯ และพนักงาน...
16 มกราคม:
     เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ร่วมกับชมรม BLC TO BE NUMBER ONE จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำ ปี 2562 ณ บริเวณลานจอดรถด้านหน้าบริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด โดยภายในงานได้มีซุ้มอาหาร, เกมส์ ,มุมสนุกวิทยาศาสตร์, ...
15 มกราคม:
     บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ เมติค จำกัด จัดการแข่งขันกีฬาสี BLC สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมเดินขบวนรณรงค์ ด้านความปลอดภัย, ด้านการประหยัดพลังงาน, ด้านสิ่งแวดล้อม, การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ณ บริเวณตลาดเทศบาลเมือง จ.ราช...
14 มกราคม:
     ในวันพฤหัสที่ 19 ธันวาคม 2562 พล.ต.ผศ.นพ.ดุสิต จันทยานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก/ที่ปรึกษากองตรวจโรคผู้ป่วยนอก ได้นำคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่และแพทย์ประจำบ้าน หน่วยอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เข้าเยี่ยมชมส่วนการผลิต และส่วนห้องปฏิบัติการ บริษัท บางกอกแล็...