สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
ข่าว BLC
เพื่อความยั่งยืนอย่างมั่นคง บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ให้ความสำคัญกับกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมทางด้านธุรกิจและกิจกรรมเพื่อสังคม โดยสามารถติดตามข่าวสารของบริษัทได้จาก ข่าวสาร BLC
12 มีนาคม:
     ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 พ.อ.หญิง พรพิมล ร่มตาล ผู้อำนวยการ กองทรัพยากร กรมการสรรพกำลังกลาโหม ได้นำคณะข้าราชการ เข้าเยี่ยมชมส่วนการผลิต ส่วนห้องปฏิบัติการและศูนย์วิจัย BLC...
11 มีนาคม:
     ในวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 คุณสมศักดิ์ เอี่ยมพินิจกุล Assistance ETH Sales Manager UPC บริษัท บางกอกดรัก จำกัด นำคณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลอานันทมหิดล จ.ลพบุรี เข้าเยี่ยมชมส่วนการผลิต ส่วนห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิจัย BLC และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ร้านไททรรศน์...
24 กุมภาพันธ์:
     ในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 คุณสมศักดิ์ เอี่ยมพินิจกุล Assistance ETH Sales Manager UPC บริษัท บางกอกดรัก จำกัด นำคณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมส่วนการผลิต ส่วนห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิจัย BLC และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ร้...
14 กุมภาพันธ์:
     วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 คณะผู้บริหารของบริษัท ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยประธานกรรมการบริหาร ศาสตราจารย์ ดร.ภก. จีรเดช มโมสร้อย และกรรมการบริหารและผู้จัดการ ศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรัญญา มโนสร้อย เข้าเยี่ยมชมส่วนการผลิ...