สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
ข่าว BLC
เพื่อความยั่งยืนอย่างมั่นคง บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ให้ความสำคัญกับกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมทางด้านธุรกิจและกิจกรรมเพื่อสังคม โดยสามารถติดตามข่าวสารของบริษัทได้จาก ข่าวสาร BLC
12 กุมภาพันธ์:
     ในวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้บวงสรวงศาลพระพรหม และไหว้เจ้าที่ เนื่องในเทศกาลตรุษจีนประจำปี2562 ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บริษัทฯ และพนักงาน...
12 กุมภาพันธ์:
     บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค ได้เข้าร่วมงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อความก้าวไกลของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ...
12 กุมภาพันธ์:
     ในวันนี้ นางสุขุมาล ธนานันต์ แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี , นายอนันต์ นาคนิยม ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี ได้นำคณะเจ้าหน้าที่จากแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี และบริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด เข้าศึกษาดูงานชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ ค...
31 มกราคม:
      รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศุภชัย รัตนมณี ประธานอนุกรรมการฝ่ายสถานประการฯ จากสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมคนไทยปลอดบุหรี่ นำคณะอนุกรรมการ เข้าเยี่ยมชมผลงานด้านการควบคุมยาสูบในสถานประกอบการ และเพื่อเป็นกำลังใจและส่งเสริมให้เป็นสถานประกอบการต้นแบบปลอดบุหรี่ ...