สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
ข่าว BLC
เพื่อความยั่งยืนอย่างมั่นคง บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ให้ความสำคัญกับกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมทางด้านธุรกิจและกิจกรรมเพื่อสังคม โดยสามารถติดตามข่าวสารของบริษัทได้จาก ข่าวสาร BLC
18 มิถุนายน:
     ภก.พงศ์พันธ์ ตั้งกิตติวัฒน์ Product Manager ได้นำเจ้าหน้าที่จากฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเยี่ยมชม ส่วนการผลิตและส่วนห้องปฏิบัติการ วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562...
18 มิถุนายน:
     ภก.พงศ์พันธ์ ตั้งกิตติวัฒน์ Product Manager ได้นำคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ชำนาญการจากโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน มาเยี่ยมชม ส่วนการผลิต ส่วนห้องปฏิบัติการและศูนย์วิจัยBLC วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ...
12 มิถุนายน:
     บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด จัดอบรมพนักงานประจำปี 2562 หัวข้อ “จิตสำนึกและความตระหนักด้านคุณภาพ “ วันที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม ณ เวลา จ.ราชบุรี...
11 มิถุนายน:
     ภก.ศุภชัย สายบัว ผู้อำนวยการโรงงาน เข้ารับรางวัลทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น สาขาสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ประเภทกิจการขนาดใหญ่และรัฐวิสาหกิจ โดยได้นำผลิตภัณฑ์จากสารสกัดกระชายดำเข้มข้นส่งเข้าประกวด ในงาน “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา IP FAIR 2019” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็น...