สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
ข่าว BLC
เพื่อความยั่งยืนอย่างมั่นคง บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ให้ความสำคัญกับกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมทางด้านธุรกิจและกิจกรรมเพื่อสังคม โดยสามารถติดตามข่าวสารของบริษัทได้จาก ข่าวสาร BLC
8 มกราคม:
     พิธีเปิดและขบวนรณรงค์ การแข่งขันกีฬาสี BLC สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 ซึ่งผู้บริหารและพนักงานได้เข้าร่วมเดินขบวนรณรงค์ในชุมชนบริเวณใกล้เคียง ให้มีจิตสำนึกในห้วข้อต่างๆ เช่น ความปลอดภัย การประหยัดพลังงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม การต่อต้านยาเสพติด เป็นต้น และได้จัดการแ...
8 มกราคม:
     ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้จัดงาน “สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน “ เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน ภายในงานได้จัดนิทรรศการและกิจกรรมช้อนไข่ความปลอดภัย โดยมีพนักงานให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก...
8 มกราคม:
     ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อนำไปช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ โดยมีพนักงาน เข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก...
8 มกราคม:
     วันที่ 13 ธันวาคม 2561 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด โดย นางสาวสมพร ผ่องศิริ รับมอบเกียรติบัตรรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.เมือง จ.ราชบุรี...
1