สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
ข่าว BLC
เพื่อความยั่งยืนอย่างมั่นคง บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ให้ความสำคัญกับกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมทางด้านธุรกิจและกิจกรรมเพื่อสังคม โดยสามารถติดตามข่าวสารของบริษัทได้จาก ข่าวสาร BLC
22 กุมภาพันธ์:
      นางปรียาภรณ์ โชคนำธัมนุกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ได้นำชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เข้าศึกษาดูงาน TO BE NUMBER ONE บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด พร้อมและเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพื่อนำกลับไปพัฒนาชมรม...
14 กุมภาพันธ์:
     นายภาณุวัฒน์ เพ็งแป้น แรงงานจังหวัดราชบุรี ได้นำสถานประกอบการและแกนนำอาสาสมัครแรงงานของจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ พร้อมนำเครือข่ายเยี่ยมชมผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด โดยมีนายราเชนทร์ สิทธิแสง รอง...
12 กุมภาพันธ์:
     ในวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้บวงสรวงศาลพระพรหม และไหว้เจ้าที่ เนื่องในเทศกาลตรุษจีนประจำปี2562 ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บริษัทฯ และพนักงาน...
12 กุมภาพันธ์:
     บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค ได้เข้าร่วมงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อความก้าวไกลของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ...