สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
ข่าว BLC
เพื่อความยั่งยืนอย่างมั่นคง บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ให้ความสำคัญกับกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมทางด้านธุรกิจและกิจกรรมเพื่อสังคม โดยสามารถติดตามข่าวสารของบริษัทได้จาก ข่าวสาร BLC
14 ธันวาคม:
     บริจาคโลหิต ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เป็นครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 เพื่อนำไปช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ โดยมีพนักงาน เข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก...
23 พฤศจิกายน:
     วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงชั้นปีที่ 3 ได้เข้าเยี่ยมชมส่วนการผลิต ส่วนห้องปฎิบัติการ ศูนย์วิจัยBLC...
23 พฤศจิกายน:
     วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ภก.ศุภชัย สายบัว ผู้อำนวยการโรงงาน ได้ร่วมเสวนา Panel discussion: "Survival of Pharmacy Profession in the Disruptive Technology Era." และร่วมจัดนิทรรศการ ในงาน "การประชุมเภสัชกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 " ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไ...
23 พฤศจิกายน:
     ในวันพุธ ที่ 30 ตุลาคม 2562 คุณสมศักดิ์ เอี่ยมพินิจกุล Assistance ETH Sales Manager UPC บริษัท บางกอกดรัก จำกัด นำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย ดร.ภก.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดี คณะเภสัชศาสตร์เข้าเยี่ยมชมส่วนการผลิต ส่วนห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิจัย BLC...