สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
ข่าว BLC
เพื่อความยั่งยืนอย่างมั่นคง บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ให้ความสำคัญกับกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมทางด้านธุรกิจและกิจกรรมเพื่อสังคม โดยสามารถติดตามข่าวสารของบริษัทได้จาก ข่าวสาร BLC
19 ตุลาคม:
     เมื่อวันพฤหัสบดีที่17 ตุลาคม 2562 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ร่วมกับชมรม BLC TO BE NUMBER ONE จัดกิจกรรม "ตลาดถนนคนเดิน” ขึ้น โดยมีร้านค้าจากสมาชิกชมรม BLC To Be Number One มาร่วมออกร้านมากมาย เช่น ร้านขายอาหาร, ผลไม้ , เสื้อผ้า และของใช้ต่างๆ มาจำ...
15 ตุลาคม:
     วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 ภก.ศุภชัย สายบัว ผู้อำนวยการโรงงาน และประธานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดน้ำพุ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมและร่วมพิธีเปิดกีฬาสี "น้ำพุเกมส์ 62" ณ โรงเรียนวัดน้ำพุ...
28 กันยายน:
     เมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้จัดโครงการ "จัดทำแผนธุรกิจสู่ความยั่งยืน" ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จ.เพชรบุรี...
20 กันยายน:
     วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 ภก.ศุภชัย สายบัว ผู้อำนวยการโรงงาน เข้ารับมอบโล่รางวัลคนดีศรีราชบุรี ประเภทประชาชน โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี...