สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
ข่าว BLC
เพื่อความยั่งยืนอย่างมั่นคง บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ให้ความสำคัญกับกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมทางด้านธุรกิจและกิจกรรมเพื่อสังคม โดยสามารถติดตามข่าวสารของบริษัทได้จาก ข่าวสาร BLC
15 ธันวาคม:
     คณะกรรมการมาตรฐานสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย ภายในงานมีกิจกรรมแจกถุงผ้าและตอบคำถามด้านสิ่งแวดล้อม ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งพนักงานให้ความสนใจและร่วมสนุกกันเป็นจำนวนมาก...
15 ธันวาคม:
     ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ได้จัดงานปีใหม่ชัยมงคลประจำปี 2562 ขึ้น เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี โดยมีคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมบวงสรวงศาลพระพรหม เจ้าที่ ทำบุญตักบาตร เลี้ยงพระเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บริษัท และพนัก...
15 ธันวาคม:
     เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.นิตยา ไชยเนตร ได้นำนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าศึกษาดูงานส่วนการผลิต ส่วนห้องปฏิบัติการและศูนย์วิจัย เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา และได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ที่...
15 ธันวาคม:
      เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นายนรินทร์ บุญพร้อม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ นำคณะเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบกิจการที่ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัล "Excellence Labour Award 2017" จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมแล...