สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
ข่าว BLC
เพื่อความยั่งยืนอย่างมั่นคง บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ให้ความสำคัญกับกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมทางด้านธุรกิจและกิจกรรมเพื่อสังคม โดยสามารถติดตามข่าวสารของบริษัทได้จาก ข่าวสาร BLC
25 ธันวาคม:
     ในวันที่ 24 ธันวาคม 2558 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ร่วมออกบูทในงาน "ตลาดนัดความดี ครั้งที่ 3" ณ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ ‪#‎ตลาดนัดความดี‬‬...
25 ธันวาคม:
     เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ภก.สุวิทย์ งามภูพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บางกอกดรัก จำกัด ได้นำลูกค้าจาก บริษัท เฮลท์ อัพ จำกัด นำโดย ภก.สมใจ ศรีรุ่งธรรม กรรมการผู้จัดการ พร้อมพนักงาน เข้าดูงานในส่วนการผลิต, ส่วนห้องปฏิบัติการ และศู...
15 ธันวาคม:
     คณะกรรมการมาตรฐานสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2558 เมื่อวันอังคาร ที่ 08 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา เวลา 12.00 – 13.00 น.บริเวณโรงอาหาร  ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ การประกวดภาพถ่ายด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมตอบคำถามจากบอร์ด กิจกรรมต...
10 ธันวาคม:
     เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และบริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนานักศึกษา (MOU) โดยมีนายราเชนทร์ สิทธิแสง รองผู้อำนวยการโรงงาน ผู้แทนจากบริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำ...