สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
แหล่งรวมเรื่องน่ารู้
22 มีนาคม:
     ปัจจุบันแนวคิดในเรืื่องการดูแลสุขภาพได้เปลี่ยนแปลงไป จากการดูแลสุขภาพเมื่อเจ็บป่วยมาเป็นการดูแลสุขภาพก่อนเจ็บป่วย เพราะค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนให้เราหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นซึ่งทำได้ง่าย เสียค่าใช้จ่ายน้อยหรือบางครั้งแ...
31 ตุลาคม :
     กร๊อบ.....แกร๊บ เป็นเสียงที่คุ้นหูสำหรับคนวัยใกล้ชราขึ้นไปที่จะต้องประสบพบเจออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะคุณผู้หญิง เสียงนี้บ่งบอกอาการของโรคข้อเข่าเสื่อมที่เกิดจากกระดูกอ่อน ( Cartilage )ภายในข้อกระดูกเกิดการสึกกร่อนทำให้เกิดการเสียดสีอย่างรุนแรงขอ...
31 ตุลาคม:
     การควบคุมคุณภาพ (Quality Control หรือ QC) หมายถึง กิจกรรมและกลวิธีการปฏิบัติเพื่อสนองควาต้องการด้านคุณภาพภายในธุรกิจ โดยการตรวจสอบ การวัด และการทดสอบที่มุ่งจะควบคุมวัตถุดิบ กระบวนการ และการกำจัดสาเหตุของข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการทั้งหมด เช่...
22 มีนาคม :
     อาการปวดระบมกล้ามเนื้อตามตัวภายหลังจากออกกำลังกายแล้ว 8-24 ชั่วโมง เป็นอาการปวดกล้ามเนื้อจาก Delayed onset muscle soreness (DOMS) โดยจะมี อาการปวดมาก 1-2 วันต่อมา สาเหตุของการระบมกล้ามเนื้อภายหลังจากการออกกำลังกายนั้น ยังไม่เป็นที่เข้าใจเด่นชัด การป...
1